Virtualios bendruomenės kūrimas besikeičiant nauja mokymo patirtimi

Virtualios bendruomenės kūrimas besikeičiant nauja mokymo patirtimi

Projekto pavadinimas: Virtualios bendruomenės kūrimas besikeičiant nauja mokymo patirtimi (orig. Virtual Community Building by Exchanging New Approaches in Teaching (C.U.B.E))

Projekto vykdymo laikotarpis: 2010 08 01 - 2012 07 31

Koordinuojanti institucija: VšĮ "eMundus"

Partneriai: 

 • Centro de Profesores José Castillejo (Ciudad Real, Ispanija)
 • Osmaniye Milli Eğitim Müdürlüğü (Osmaniye, Turkija)
 • Instytut dla Zjednoczonej Europy (Warsaw, Lenkija)
 • C.T.P. 3/41 (Centro di Educazione per Adulti) Sandro Pertini (Palermo, Italija (Sicilija))

Projekto tikslinės grupės:

 • Trumpalaikė tikslinė grupė sudaryta projekto vykdymo laikotarpiu: suaugusiųjų švietėjai, suaugusiųjų mokytojų instruktoriai, personalas, atsakingas už dėstytojų mokymus, kvalifikaciją, kursų organizavimą, konsultavimą ir pan.
 • Ilgalaikė tikslinė grupė – naudos gavėjai po projekto įgyvendinimo: edukologai ir suaugusiųjų mokymo organizatoriai, įvairių švietimo centrų, universitetų, asociacijų darbuotojai ir pan.  

Projekto tinklalapis: http://www.vcube.eu

Idėja ir tikslai:

Informacinės visuomenės ir visą gyvenimą trunkančio mokymosi aktualumas akivaizdus. Didelis dėmesys ir investicijos, skirtos švietėjų nuolatiniam tobulėjimui apibrėžia šios srities svarbą tiek šalies, tiek tarptautinio švietimo mastu. Suaugusieji dažniausiai mokosi individualiai, kai kurie dalyvauja kvalifikacijos kėlimo kursuose, tačiau vis dar jaučiamas trūkumas virtualios erdvės, skirtos mokymosi visą gyvenimą dalyvių tęstiniam mokymuisi, bendravimui ir bendradarbiavimui su savo srities specialistais.

Projekto idėja ir pagrindinis tikslas yra sukurti ir plėtoti mokymosi visą gyvenimą dalyvių, suaugusiųjų švietėjų, virtualią bendruomenę, kuri galėtų bendrauti ir bendradarbiauti kartu, mokytis vieni iš kitų, keistis gerąja praktika ir patirtimi, inovatyviais mokymo metodais, metodine medžiaga, informacinių ir komunikacinių technologijų taikymu ir el. įrankių naudojimu mokyme, susipažinti su kitų Europos šalių švietimo sistema, kultūriniais skirtumais bei jų įtaka mokymosi organizavimui, diskutuoti konkrečiomis temomis. Tuo siekiama, kad būtų pagerinta mokymo kokybė, naujų kursų ir mokomosios medžiagos kūrimas taip pat nemažiau svarbi įgyta nauja patirtis bei švietėjų kompetencijos ugdymas. Projekto metu organizuojami daugiašaliai susitikimai partnerių šalyse leis geriau suprasti vieniems kitus, diskutuoti aktualiomis temomis, pažinti naujas kultūras, praplėsti akiratį, pagerinti tolimesnį ir tęstinį bendradarbiavimą. Dvišaliai susitikimai užtikrins detalesnę metodų analizę, naudojimą, pritaikymą bei plėtojimą institucijose.

Uždaviniai:

 • Įgyti patirties, keičiantis geriausios praktikos pavyzdžiais ir naudingais, suaugusiųjų mokyme naudojamais metodais, perkeliant juos iš vienų projekto partnerių šalių į kitas.
 • Pritaikyti naujausias metodikas mokyme.
 • Skatinti ryšius ir bendradarbiavimą (ypatingai tarptautinį) tarp skirtingų institucijų suaugusiųjų švietėjų, ekspertų, konsultantų, mokymo organizatorių.
 • Įgyti tarptautinės bendravimo patirties.
 • Vystyti tarpkultūrinį supratimą
 • Vystyti darbo komandoje įgūdžius
 • Pagerinti žinias apie švietime efektyviai taikomus inovatyvius metodus ir informacines komunikacines technologijas.
 • Sukurti socialinį tinklą įtraukiant kuo daugiau švietėjų iš partnerinių ir kitų šalių.
 • Pagerinti užsienio kalbos įgūdžius
 • Vykdyti projekto sklaidą vietiniu, nacionaliniu, tarptautiniu lygiais, taip pat rezultatų eksploataciją, valorizaciją.

Svarbu paminėti, kad projekto partnerių akimis, virtualios bendruomenės kūrimas yra tarsi kubo rinkimas iš nedidelių, bet tarpusavyje glaudžiai susietų dalelių, tai gerosios patirties, žinių, praktikos, inovatyvių metodų, tobulinamų įgūdžių, kvalifikacijos, kultūrų tarpusavio supratimo, bendrų tikslų, bendravimo ir bendradarbiavimo. Visa tai apjungus, keičiantis patirtimi, pritaikius ir korektiškai sudėliojus, turime projektą C.U.B.E.