p.s. SMILE: Socialinių ir emocinių gebėjimų ugdymas pradiniame ugdyme

p.s. SMILE: Socialinių ir emocinių gebėjimų ugdymas pradiniame ugdyme

Kuo daugiau technologijų šiame skaitmeniniame amžiuje, tuo labiau automatizuojamos užduotys ir mašinomis patikimos žmonių pareigos, darbai, tačiau vis dažniau susimąstome ir vis labiau suvokiame emocijų, socialinio-emocinio intelekto svarbą. Š.m. laimėtas ir rugsėjo 1-ąją startuoja 3 metų tarptautinis Erasmus+ projektas "Socio-emotional Capacity Building in Primary Education" (p.s. SMILE) (liet. Socialinių ir emocinių gebėjimų ugdymas pradiniame ugdyme).

Emocinis intelektas yra mūsų sugebėjimas atpažinti emocijas savyje ir kituose, suprasti jų poveikį ir panaudoti šias žinias nukreipiant mūsų mintis ir elgesį teisinga linkme. Kadangi emocingi intelektualūs žmonės linkę geriau susitaikyti su kitais ir būti empatiškesni, yra užjaučiantys, jiems labiau sekasi.

Projekto tikslas: skatinti socialinių ir emocinių gebėjimų ugdymą pradinio ugdymo įstaigų bendruomenėse.

Projekto partneriai:

  1. VšĮ „eMundus” (Lietuva)
  2. VšĮ Mano šeimos akademija (Lietuva)
  3. FOUNDATION FOR DEVELOPMENT OF THE CULTURAL BPOCS (CUBU Foundation) (Bulgarija)
  4. University of Padova (Italija)
  5. ASSOCIACAO PARA A RECUPERACAO DE CIDADAOS INADAPTADOS DA LOUSA (A.R.C.I.L) (Portugalija)
  6. ASTIKI MI KERDOSKOPIKI ETAIREIA (FOUR ELEMENTS) (Graikija)

http://smile.emundus.eu