Work4Psy - Erasmus+ Strateginė partnerystė VET sektoriuje

Work4Psy - Erasmus+ Strateginė partnerystė VET sektoriuje

2019 rugsėjo 1-ą VšĮ “eMundus” komanda kaip partneris prisijungė prie Erasmus+ KA2 projekto „Inovatyvus mentalinių sveikatos problemų turinčių NEET jaunuolių karjeros konsultavimo ir į darbo rinką įtraukimo modelis“ (angl. An innovative model for career counselling services to Mental Health NEETs) (Work4Psy).

NEET sąvoka pasaulinėje praktikoje reiškia niekur nedirbantį ir nesimokantį jaunimą (angl. „Not in Education, Employment, or Training“).

Work4Psy projektas tikslas - sukurti duomenų bazę, kaip mokymosi aplinką keturioms tikslinėms projekto auditorijoms: karjeros konsultantams ir mentalinės sveikatos specialistams, kurie dirba su NEET jaunimu, neformaliems slaugytojams (t.y. NEET jaunuolių artimieji, draugai) bei patiems NEET jaunuoliams.

VšĮ “eMundus” techninis partneris, atsakingas už tinklapio, e-mokymosi aplinkos sukūrimą ir kitų vizualinių ir techninių klausimų įgyvendinimą.

Projekto numeris: 2019-1-DE02-KA202-006253

Projekto trukmė: 01.09.2019 31.08.2022

Koordinuojanti institucija: Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (HdBA) (Vokietija)

Projekto tinklapis: work4psy.eu

http://work4psy.eu