Academia+: virtualūs mokymai „Migrantų ir pabėgėlių konsultavimo ir įtraukimo į darbo rinką klausimais“

Academia+: virtualūs mokymai „Migrantų ir pabėgėlių konsultavimo ir įtraukimo į darbo rinką klausimais“

Šį neįprastą 2020 m. pavasarį, kai pasaulį gaubė karantinas ir didžioji dauguma pasaulio žmonių, tiesiog turėjo likti
namuose, kad saugotų save ir kitus, internetas suteikė neaprėpiamas galimybes išbandyti įvairias elektronines
priemones darbui, mokymuisi, bendravimui ir šiaip, tiesiog smalsumui patenkinti. Švietimo sistemoje tai buvo kol
kas neapskaičiuojamas, bet tikrai stiprus postūmis, kuris prasidėjo netikėtai, be pasiruošimo tęsti mokymosi
procesą įprastiniu, t.y. akivaizdiniu būdu, ir staiga buvo pereita prie mokymo/si proceso įgyvendinimo virtualiai.

2018 m. prasidėjusio tarptautinio ERASMUS+ Strateginių partnerysčių projekto profesinio mokymo sektoriuje
Academia+: „Konsultantų mokymosi ir mainų programa, skirta pagrindiniams Europos šalių darbo rinkos ir
visuomenės iššūkiams spręsti“
planuose buvo fiziniai mokymai kiekvienoje projekto partnerių šalyje. Mokymai skirti
karjeros specialistams, švietimo atstovams, dirbantiems ir tyrinėjantiems migrantų, pabėgėlių, vyresnio amžiaus
žmonių integracijos į darbo rinką klausimus ir analizuojantiems ateities darbo rinkos iššūkius.
Tačiau prasidėjus
karantinui partneriams buvo akivaizdu, kad užsiregistravę į pirmuosius iš trijų projekte numatomų mokymų
(vadinamų C-STEP1, C-STEP2 ir C-STEP3) žmonės atvykti negalės. Išdiskutavus su partneriais, įvertinus galimybes ir
susitarus su Vokietijos nacionaline agentūra buvo nutarta ir pradėta ruoštis daryti vienus virtualius mokymus
visoms šalims, apjungiant pajėgas, pasiskirstant temomis, ieškant tinkamiausių pranešėjų, kurie padengtų visas
mokymų temas. Kassavaitinius partnerių susitikimus online pradėjome kovo pabaigoje, ir nuolat būnant ryšyje
pasirengėme mokymams. Gegužės pabaigoje startavo keturių dienų karjeros konsultantų, švietimo atstovų ir
specialistų, kurie dirba su migrantais, pabėgėliais mokymai (C-STEP1)
(https://academiaplus.eu/outputs/).

Šie virtualūs mokymai „Migrantų ir pabėgėlių konsultavimo ir įtraukimo į darbo rinką klausimais“ (C-STEP1) subūrė
daugiau nei 10 pranešėjų, savo srities specialistų ir daugiau nei 40 dalyvių, dirbančių įvairius darbus, atliekančius
savanorystę, ir susiduriančių su migrantų ir pabėgėlių įdarbinimu, integracijos šalyje iššūkiais, iš skirtingų Europos
šalių. Projekto partnerių organizacinei komandai buvo iššūkis pasirūpinti, kad keturias dienas po daugiau nei 6
valandas trunkantys mokymai su skirtingais pranešėjais būtų naudingi, nemonotoniški, nes sudominti publiką
virtualioje erdvėje ir prikaustyti jos dėmesį nėra paprasta. Pranešėjai, turintys skirtingas patirtis virtualioje
edukacinėje erdvėje, buvo skatinami naudoti interaktyvias priemones pranešimo skaitymui, auditorijos įtraukimui,
darbui grupėse, kviečiami dalinantis informacija įvairiose platformose.

VšĮ „eMundus“ institucijos, kaip šio projekto partnerio, atsakingo už vėlesniame etape planuojamos el. mokymų
platformos sukūrimą, IT bazę ir techninį palaikymą, dalyvavimas fiziniuose mokymuose nebuvo numatytas.
Esamame projekto vystymo laikotarpyje, eMundus darbai apėmė tinklapio ir mokymosi aplinkos sukūrimą,
viešinimą, tačiau mokymus perkėlus į virtualią erdvę, teko informaciją nuolat atnaujinti tinklapyje, organizuoti
dalyvių registraciją internete, pasiūlyti įvairius įrankius, kurie būtų priimtini įvairaus kompiuterinio raštingumo
vartotojams. Kai registracija įsibėgėjo ir paaiškėjo, kad norinčiųjų buvo gerokai daugiau nei buvo vietų, tinklapyje
buvo padaryta galimybė registruotis atskirai, kad po mokymų el. paštu būtų išsiųsta nuoroda į Moodle platformą,
kurioje patalpinta visa mokymų medžiaga su pranešimais, prezentacijų vaizdo įrašai. Galiausiai, internetinių
mokymų metu, teko koordinuoti internetinius išteklius, padaryti mokymų įrašus, pasibaigus mokymams montuoti
vaizdo įrašus. Kartu su partneriais augome IT srityje naudodami įrankius ir platformas: Zoom, Zoom breakout
rooms, Teams, Google Drive, Jamboard, Padlet, Mentimeter, Moodle, OBS ir kt. priemones, kad būtų visapusiškai
perteikta suplanuota medžiaga ir sklandžiai vyktų veiklos dalyviams darbo grupėse.

Dalyvių atsiliepimai jau po pirmosios dienos buvo tikrai puikūs, pranešimų turinys jiems buvo aktualus, jie dirbo net
6 kartus skirtingose darbo grupėse, džiaugėsi galėję pabendrauti mažose grupėse, antrąją dieną sklandžiai
pakeitėme susitikimo platformą iš Zoom į Teams (nes Vokietijos dalyje, kurioje yra projektą koordinuojanti
institucija, Zoom yra uždrausta naudoti), o ir trečioji diena praėjo sklandžiai. Prieš mokymus susiskirstėme darbus,
su dauguma pranešėjų išbandėme interaktyvias priemones, numatėme B planus, jei kas strigtų, visgi, tik
komandinio darbo dėka, susidorojome, kai kilo netikėti nesklandumai: kai keli dalyviai negalėjo prisijungti prie sudarytų darbo grupių, kai dalinimosi dokumentas viršijo prisijungimo limitus (nors deklaruojamos programos
galimybės yra gerokai didesnės), kai dalyviai negavo jiems siunčiamo el. laiško su darbo grupei skirta medžiaga ir
pan. Komandiniams greitiems sprendimams ir komunikacijai naudojome WhatsApp grupę, kur galėjome greitai siūlyti
sprendimus, apsitarti kas pagal programą toliau, kas stringa ir kaip sprendžiame. Matyt, kassavaitiniai susitikimai,
programos detalus aptarimas, padėjo ne tik žinoti, kas kada turi vykti, bet pažinti vienas kitą, suprasti kada reikia
pagalbos. Komandinis darbas visuomet nugali iššūkius!

Birželio 9 d. suplanuota paskutinė mokymų diena, o projekto partneriai iš Vokietijos, Liuksemburgo, Jungtinės
Karalystės, Portugalijos ir Lietuvos ir mokymų dalyviai dalinasi tik gerais atsiliepimais, dėkoja galėję susitikti, dirbti ir
gilinti savo žinias kartu tarptautiniu būdu po tokio ilgo socialinio kontakto nebuvimo. Jei ne pandemija ir ne
ekstremali situacija, nebūtume šios galimybė ir patirties turėję: pagerinti IT įgūdžiai, išmoktos naujos programos,
sustiprintas komandinis darbas.

Academia+ komanda