Apie mus

Apie mus

VšĮ "eMundus" misija - aktyviai skatinti žinių visuomenės vystymąsi, kuriant ir plėtojant paslaugas, susijusias su edukacine veikla, informacinių technologijų, naujovių diegimu ir praktiniu pritaikymu švietime bei visuomeninėje veikloje, ekologijos, sveikos gyvensenos ir harmoningo ugdymo plėtojimą siekiant užtikrinti kokybišką bendradarbiavimą ir vieningumą tarp skirtingų kartų ir įvairių visuomenės grupių.

Veiklos:

 • Šviesti įvairaus amžiaus ir profesijų visuomenės grupes naujovių, plačiąja prasme, diegimo klausimais;
 • Skatinti lėto ir sveikatai palankaus gyvenimo būdo vystymą;
 • Bendradarbiaujant su švietimo institucijomis Lietuvoje ir Europoje gerinti švietimo kokybę;
 • Inicijuoti, vykdyti ir dalyvauti nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose švietimo, kultūros ir profesinio rengimo srityse;
 • Konsultuoti ir bendradarbiauti ruošiant nacionalinių ir tarptautinių projektų paraiškas;
 • Vykdyti ir bendradarbiauti vykdant projektų ir technologijų bei produktų, susijusių su informacinėmis technologijomis ir jų pritaikymu švietime, sklaidą;
 • Kurti, plėtoti ir palaikyti informacinėmis ir švietimo technologijomis grįstus šiuolaikiškus ir inovatyvius mokymosi būdus ir priemones, siekiant užtikrinti mokymo bei mokymosi procesų efektyvumą ir kokybę;
 • Kurti ir diegti informacines sistemas, susijusias su švietimu;
 • Plėtoti tęstinio mokymosi galimybes, naudojant modernias švietimo technologijas;
 • Organizuoti ir vykdyti nacionalinius ir tarptautinius kvalifikacijos kėlimo kursus bei mokymus;
 • Organizuoti ir moderuoti seminarus, konferencijas ir kitus renginius;
 • Skatinti visuomenės užimtumą organizuojant ir vykdant asmeninio tobulėjimo kursus;
 • Kurti ir administruoti internetines svetaines;
 • Internetinė reklama;
 • Diegti kompiuterines programas ir konsultuoti.