Veikla

BENDRADARBIAVIMAS

Vykdant tarptautinius projektus, į juos kviečiame jungtis įvairias Lietuvos švietimo ir verslo institucijas, priklausomai nuo projekto temos, rezultatų. Institucijos kviečiamos bendradarbiauti kaip asocijuoti partneriai - naudos gavėjos. Per 10 metų VšĮ "eMundus" gyvavimo patirtį, ne viena institucija tapo mūsų draugais ir nuolatiniais partneriais, o jų darbuotojai seminarų dalyviais, pranešėjais.

Ikimokyklinio ugdymo sektoriuje mūsų aktyvių partnerių tinkle:

Pradinio ir bendrojo lavinimo mokyklų sektoriuje mūsų aktyvių partnerių tinkle:

 • Kauno mokykla-darželis "Šviesa" (ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis ugdymas)
 • Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla (ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis ugdymas)
 • Kauno Juozo Grušo meno gimnazija
 • Trakų Vytauto didžiojo gimnazija
 • Raseinių "Šaltinio" progimnazija
 • Aukštadvario mokykla – darželis ,,Gandriukas” (ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis ugdymas)
 • Kauno "Paparčio" pradinė mokykla

VET sektoriuje:

 • Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras
 • Kėdainių profesinio rengimo centras

Kitos institucijos, vykdančios neformalųjį švietimą, kurios aktyvios mūsų tinkle:

 • VšĮ "Mano šeimos akademija"
 • VšĮ "Sveikatai palankus"
 • VšĮ Trakų švietimo centras
 • Biodinamika LT
 • LieDM asociacija
 • Trakų r. savivaldybės pedagoginė ir psichologinė tarnyba