Veikla

Apie projektus

VšĮ "eMundus" nuo 2010 m. koordinuoja ir savo veiklą vykdo tarptautiniuose projektuose:

  • 2010 - 2012 m. vykdyti Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig ir Leonardo da Vinci paprogramių projektai C.U.B.E (VšĮ "eMundus" koordinuojanti institucija) ir Active Learning.
  • 2011 - 2013 m. VšĮ "eMundus" dalyvavo Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci paprogramės projekte Co-Safe kaip asocijuotas partneris.
  • 2012 - 2014 m. koordinuotas Grundtvig partnerystės projektas FOCAL.
  • 2012 - 2014 m. VšĮ "eMundus" dalyvavo Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci paprogramės projekte EcoTASK kaip asocijuotas partneris.
  • 2016 - 2017 m. VšĮ "eMundus" įsijungė į Erasmus+ KA2 projektus "E-Learning from Nature", "YEES" kaip asocijuotas partneris.
  • 2016 - 2018 m. koordinuojamas Erasmus+ KA2 Strateginių partnerysčių Inovacijoms projektas HealthEDU ir kaip partnerinė institucija dalyvauja WBL 2.0 projekte.
  • 2016 - 2019 m. kaip techninis partneris dalyvauja Erasmus+ KA2 Strateginių partnerysčių Inovacijoms projekte Incounselling50+
  • 2017 - 2019 m. kaip partneris dalyvauja Erasmus+ KA2 projekte TIK: Traditions and Inovations @ Kindergarten
  • 2018 - 2021 m.  kaip techninis partneris dalyvauja Erasmus+ KA2 projekte Academia+

Projektų tikslas skatinti tarptautinį bendradarbiavimą tarp Europos šalių įvairių švietimo institucijų, įmonių, kurti naujus ir inovatyvius produktus, diegti inovacijas švietimo srityje, taikyti inovatyvias technologijas, gerinti užsienio kalbos įgūdžius bendraujant, keistis patirtimi, mokytis vieniems iš kitų, perimti gerąją praktiką, pažinti naujas kultūras ir suvokti mokymosi proceso savitumą kitose šalyse, skleisti projekto idėjas ir pasiektus rezultatus įvairiose Pasaulio šalyse.