Parsifalis - legendų tyrinėtojas

Parsifalis - legendų tyrinėtojas

Projektas „Parsifalis, legendų tyrinėtojas“ (angl. Parsifal, the Legends Researcher) skirtas skaitymo ir rašymo pasiekimų gerinimui. Skaitymo ir rašymo gebėjimai ugdomi pasitelkiant novatoriškas technologijas, taigi ugdomas ir skaitmeninis mokinių raštingumas. Projekto turinys apima skirtingų Europos šalių tautosaką (pvz. pasakas, sakmes, legendas, padavimus). Kiekvienoje partnerinėje šalyje (Lenkijoje, Lietuvoje, Italijoje, Rumunijoje, Bulgarijoje) mokiniai tyrinėja ir analizuoja tautosaką, naudojant į mokinius orientuotus mokymo metodus. Kultūrinis paveldas pateikiamas šiuolaikiniams mokiniams priimtina forma, skaitmenizuotas, sukuriant išliekamąją vertę turinčius intelektinius produktus.

Projekto laikotarpis: 2018 10 01 - 2020 09 30

Programa: Erasmus+ Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Strategic Partnerships for school education

Projekto partneriai:

Kiekvienos šalies partneriai, bendradarbiaudami su įvairiomis institucijomis, dirbančiomis formalaus ir neformalaus švietimo srityje, kviečia tapti ASOCIJUOTAIS PARTNERIAIS.

VšĮ „eMundus“ yra šio projekto asocijuotas partneris, atsakingas suž projekto didesnę sklaidą tikslinėmis grupėms - mokykloms (mokytojams ir 6-10 kl. mokiniams)

Projekto numeris: 2018-1-PL01-KA201-050865

Projekto tinklapis: parsifal.pixel-online.org

Parsisiųsti lankstinuką >>