Parsifalis - legendų tyrinėtojas

Parsifalis - legendų tyrinėtojas

Projektas „Parsifalis, legendų tyrinėtojas“ (angl. Parsifal, the Legends Researcher) skirtas skaitymo ir rašymo pasiekimų gerinimui. Skaitymo ir rašymo gebėjimai ugdomi pasitelkiant novatoriškas technologijas, taigi ugdomas ir skaitmeninis mokinių raštingumas. Projekto turinys apima skirtingų Europos šalių tautosaką (pvz. pasakas, sakmes, legendas, padavimus). Kiekvienoje partnerinėje šalyje (Lenkijoje, Lietuvoje, Italijoje, Rumunijoje, Bulgarijoje) mokiniai tyrinės ir analizuos tautosaką, naudojant į mokinius orientuotus mokymo metodus. Kultūrinis paveldas bus pateikiamas šiuolaikiniams mokiniams priimtina forma, skaitmenizuotas, sukuriant išliekamąją vertę turinčius intelektinius produktus.

Oficialieji projekto partneriai:

  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (Lenkija)
  • Zinev Art Technologies (Bulgarija)
  • Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla (Lietuva)
  • Istituto Istruzione Superiore Eugenio Montale (Italija)
  • Pixel Associazione (Italija), Fundația EuroEd (Rumunija).

Kiekvienos šalies partneriai, bendradarbiaudami su įvairiomis institucijomis, dirbančiomis formalaus ir neformalaus švietimo srityje, kviečia tapti ASOCIJUOTAIS PARTNERIAIS.

VšĮ "eMundus" yr ašio projekto asocijuotas partneris, atsakinga suž projekto didesnę sklaidą tikslinėmis grupėms - mokykloms (mokytojams ir 6-10 kl. mokiniams)

Projekto tinklapis: parsifal.pixel-online.org