Erasmus + KA2 Strateginės partnerystės: "MathE - Improve Math Skills in Higher Education"

Erasmus + KA2 Strateginės partnerystės: "MathE - Improve Math Skills in Higher Education"

VšĮ "eMundus" yra asocijuotas partneris Erasmus+ KA2 projekte "MathE - Improve Math Skills in Higher Education" (2018-1-PT01-KA203-047361). Projektą koordinuoja Braganza politechnikos institutas (Instituto Politécnico de Bragança) (Portugalija).

Projektu siekiama:

  • Vystyti inovatyvius mokymo/si įrankius, kurie leistų aukštųjų mokyklų studentams mokytis matematikos bet kuriuo metu, atsižvelgiant į kiekvieno individualų tempą bei žinių lygį.
  • Padėti dėstytojams ir studentams pritaikyti technologijomis grindžiamo mokymo ir mokymosi būdus praktikoje.
  • Suvokti ir integruoti skaitmenines medijas į besikeičiančius mokymo/si procesus.
  • Gilinti dėstytojų ir studentų matematikos žinias panaudojant inovatyvias priemones ir mokymo būdus.
  • Skatinti dėstytojų ir studentų debatus moksline tematika
  • Pagrindiniai projekte nagrinėjami mokomieji dalykai yra matematika, gamtos mokslai ir raštingumas.


Projekto laikotarpis: 2018 09 01 – 2021 02 28

Interneto svetainė: mathe.pixel-online.org