Projekto pavadinimas „Ne tik paprastas žaidimas“ (angl. "Not Only Fair Play")

Projektu siekiama socialinės įtraukties, lygių galimybių ir informuotumo apie fizinio aktyvumo svarbą, skatinant dalyvavimą sporte ir sudarant vienodas galimybes sportuoti visiems.

Projektas apima mokyklinį ir universitetinį švietimą.

Projekto uždaviniai yra šie:

  •      Didinti informuotumą apie sporto svarbą mokykloje, siekiant geriau integruoti fizinį ugdymą į mokyklos programas.
  •      Sporto veiklų stiprinimas siekiant didinti visų moksleivių socialinę įtrauktį
  •      Sporto ir fizinės veiklos skatinimas iš etikos pusės
  •      Visapusiško požiūrio į sportą vystymas

Projektą koordinuoja Istituto Professionale “Francesco Datini” (Italija)

VšĮ "eMundus" yra asocijuotas partneris.

Projekto laikotarpis:  2015 01 01 - 2016 12 31

Projekto numeris: 557089-EPP-1-2014-1-IT-SPO-SCP

Projekto tinklapis: notonlyfairplay.pixel-online.org