DIGITAL TUTORS - SKAITMENINIAI MOKYTOJAI: NAUJOJI KARTA IR IŠŠŪKIAI

DIGITAL TUTORS - SKAITMENINIAI MOKYTOJAI: NAUJOJI KARTA IR IŠŠŪKIAI

Projekto pavadinimas: „Skaitmeniniai mokytojai: naujoji karta ir iššūkiai“ (angl. Digital Tutors: Facing the new generation and challenges)

Pasaulinė covid-19 pandemija, kurią sukėlė naujo tipo koronavirusas, privertė šimtus tūkstančių švietimo įstaigų kurti nuotolinio mokymo schemą ir strategiją bei skubiai diegti ir įgyvendinti savo institucijose. Daugelyje Europos švietimo institucijų teiktų ataskaitų buvo minima daugialypė nuotolinio mokymo nauda. Europos komisija padarė tam tikrą pažangą siekdama skaitmeninio švietimo plėtros, pasiūlydama tokias sistemas kaip „DigComp“ ir „DigCompEdu“, tačiau vis dar reikia toliau plėtoti Skaitmeninio mokytojo vaidmenį, ypač dirbant ne techninių ar technologinių profesijų srityje.

Projekto tikslas: apibrėžti Skaitmeninio mokytojo vaidmenį, tobulinti nuotolinio mokymo procesą, kurti, teikti, tobulinti mišriaus mokymo kursus, kelti mokytojo, specialisto kvalifikaciją IT srityje, įgalinant jį tapti skaitmeniniu mokytoju ir sukurti palaikomą ir atnaujinamą skaitmeninių išteklių saugyklą, kuria mokytojai galėtų naudotis savo kasdieniniame darbe.

Projekto laikotarpis: 2020 11 01 -  2022 12 31

Projekto uždaviniai

 1. Apibrėžti Skaitmeninio mokytojo vaidmenį.

 2. Sudaryti kompetencijų, reikalingų Skaitmeniniam mokytojui, žemėlapį.

 3. Sukurti įrankius, palaikančius Skaitmeninio mokytojo vaidmens plėtrą.

 4. Surengti pilotinius mokymus 12 mokytojų suteikiant jiems Skaitmeninių mokytojų kvalifikaciją.

 5. Sukurti profesinio mokymo mokytojų (Skaitmeninių mokytojų) internetinę bendruomenę.

 6. Į projekto plėtrą įtraukti bent 10 suinteresuotųjų šalių – asocijuotų partnerių, kurie taikytų projekte sukurtus rezultatus bei viešintų projektą.

Siekdamas ilgalaikių tikslų, projektas prisideda prie esamos DigCompEdu sistemos, 2020 m. Švietimo ir mokymo strategijos siekiant pagerinti švietimo ir mokymo kokybę bei efektyvumą.

Tikslinė auditorija:

 • Profesinio mokymo mokytojai
 • Profesinio mokymo centrų vadovai/ės
 • Mokytojų rengimo įstaigos
 • Tęstinio mokytojų mokymo įstaigos
 • Politikai
 • Nacionalinės organizacijos, įgyvendinančios „DigComp“ ir „DigCompEdu“ programas
 • Kitos suinteresuotos šalys profesinio švietimo ir mokymo srityje, institucijos organizuojančios neformalų mokymą

Per įvairias projekto veiklas (intelektinių produktų kūrimą, mokymus, baigiamajį renginį, sklaidą, socialinius tinklus) bus pasiekta daugiau nei 5000 asmenų iš įvairių institucijų. 

Projekto rezultatai:

 1. Skaitmeninio mokytojo vaidmens apibrėžimas.

 2. Kompetencijų, reikalingų Skaitmeniniam mokytojui, žemėlapis.

 3. Skaitmeninio mokytojo kompetencijų aprašas.

 4. Vertinimo sistema Skaitmeninio mokytojo kompetencijoms įvertinti.

 5. Kvalifikacijos kėlimo programa skirta Skaitmeniniam mokytojo statusui, planuojama apmokyti 12 mokytojų.

 6. Atvira išteklių platforma su įrankiais, praktikomis, mokomąja medžiaga  ir kt. skirta palaikyti Skaitmeninio mokytojo veiklas.

 7. Internetinė Skaitmeninių mokytojų bendruomenė.

Projekto partneriai:

 1. Kėdainių profesinio rengimo centras – koordinuojanti institucija (Lietuva)

 2. VšĮ “eMundus” - nevyriausybinė organizacija (Lietuva)

 3. IES DISTRICTE MARÍTIM - profesinio mokymo įstaiga (Ispanija)

 4. Associació Meraki Projectes de València - nevyriausybinė organizacija (Ispanija)

 5. Stichting voor Christelijk beroepsonderwijs en volwassen educatie Friesland/Flevoland - profesinio mokymo įstaiga (Nyderlandai)

 6. STICHTING LEARNING HUB FRIESLAND - fondas (Nyderlandai)

Partnerystę sudaro profesinio mokymo centrai ir kiekvienos šalies nevyriausybinės organizacijos/fondai, ir tai padidina projekto rezultatų sklaidą įvairiose visuomenės srityse.

Projekto įtaka:

 • Padidėjęs įvairių susijusių dalyvių informuotumas internetinio švietimo ir mokymo srityje.
 • Profesinio mokymo mokytojai, rengiami kaip Skaitmeniniai mokytojai, kurie viešins kvalifikacijos kėlimo programą (mokymo paketą) per projekto sukurtus tinklus ir visus partnerius.
 • Didesnis mokinių, įtrauktų į internetinį švietimą, skaičius, ypač turinčių specialiųjų poreikių arba esančių socialinės ar švietimo įtraukties rizikoje.
 • Pakėlusi kvalifikaciją profesinio mokymo centrų bendruomenė, galinti teikti mokymus internete
 • Aktyvesnis dalyvavimas mokyme/si Europos lygiu.

Projekto Nr. 2020-1-LT01-KA202-077938

Projekto tinklalapis: digitaltutor.eu