Gerosios patirties pasidalinimas socio-emocinių įgūdžių ugdyme

Gerosios patirties pasidalinimas socio-emocinių įgūdžių ugdyme

Skaičiuojame metus, kai pasaulis „užsidarė“ dėl pasaulinės covid-19 pandemijos. Jau ilgą laiką Lietuvoje, kaip daugelyje Europos šalių, mokymo procesas yra perkeltas į nuotolį, o išlaikyti pradinukų dėmesį, tuo labiau ugdyti ir puoselėti socialinius įgūdžius ir tarpasmeninį bendravimą tampa vis didesniu ir akivaizdžiu iššūkiu daugeliui mokytojų.

Vykdant tarptautinį PSsmile (psmile.emundus.lt) projektą siekiame prisidėti prie socio-emocinių kompetencijų lavinimo pradiniame ugdyme, į veiklas kviečiant jungtis visus bendruomenės narius: mokytojus, tėvus, vaikus. Labai džiaugiamės, kad prie projekto prisijungia vis daugiau ugdymo institucijų, norinčių dalintis gerąja patirtimi su kitais bei vis aktyviau įsitraukti į veiklas.

Prieš tai minėtiems iššūkiams atliepti 2021 kovo 15 d. kartu su PSsmile projekto partneriu VšĮ "Mano šeimos akademija" organizavome seminarą “Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas. Gerosios praktikos sklaida”, kurio metu savo patirtimi dalinosi PSsmile projekto asocijuotieji partneriai - Raseinių Šaltinio progimnazijos penkios šaunios pedagogės. Jos pristatė savo praktiką, metodus ir įrankius, kuriuos taikė dar iki karantino ir karantino metu, pasidalino ir tuo kaip juos perkėlė į nuotolines pamokas bei dėl kokių priežasčių mato socialinių-emocinių įgūdžių ugdymo naudą.

Vykusio seminaro metu pirmąjį pranešimą skaitė Beata Vaičekauskienė, socialinė pedagogė metodininkė, kuri pristatė savo pranešimą „Vaikas – SEU veiklų kūrėjas“. Poreikis įtraukti vaikus į veiklų kūrimą ir organizavimą, kilo ieškant naujų veiklos formų, žinant, jog aktyvus įsitraukimas padeda geriau įsisavinti žinias bei bendraamžių pateikta informacija yra aktualesnė ir aiškesnė. Pedagogė pristatė, kaip skirtingo amžiaus vaikai kūrė, vedė ir kitaip prisidėjo organizuojant integruotas pamokas, tolerancijos dienos veiklas, rengiant pamoką priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams ir kitas veiklas karantino metu.

Raimonda Latvienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, supažindino su draugiškosios SEU olimpiados „Dramblys“ užduočių nauda mokytojams, mokiniams ir tėvams. Mokytoja žaismingai pristatė mokytojo kasdienybę, kuomet reikalinga užpildyti klasės valandėlės veiklas, spręsti klasės kasdienes situacijas ir kaip jau keturis metus jau ne tik jos ugdytiniai, bet ir visa mokykla bei bendruomenė laukia šio renginio, kuriame visi yra nugalėtojai. Pabaigoje Raimonda Latvienė pateikė ir keletą žaidimų, kurie kelia vaikų savivertę, puoselėja drąsą, kūrybiškumą, leidžia pažinti save ir aplinkinius bei jų emocijas.

Regina Kalpokienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, pristatė SEU įrankio “Emometro” naudojimo galimybes, savo patirtį, kaip “Emometro” plakatą, kabėjusį klasėje ir taip padėdavusį pažinti ir reflektuoti savo emocijas, perkėlė pradinukams į namus, kaip vykdo trumpesnes ir ilgesnes refleksijas pamokose (kortelės, emocijų rato sukimas, kt.). 

Jolita Marcinkienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, savo pranešimą parengė tema “SEU per procesinę kūrybą neformalaus švietimo veiklose”. Pranešimas buvo kupinas vaikų emocijų, akimirkų iš kūrybinių veiklų, kurių rezultatas tik gretutinė nauda. Vaikai popamokinėje mokytojos metodininkės veikloje atsipalaiduoja, išlieja emocijas, susikaupia ties procesu, nebijo klysti, ugdo savivertę, vis rečiau klausinėdami, ar teisingai daro, o tiesiog išbando save, medžiagas, priemones, kurios suteikiamos tą dieną. Kaip ji teigė: “Kaip vaikai jaučiasi kurdami ir yra svarbiausia proceso kūrybos dalis”.

Kristina Vileišienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, dirbanti su pradinių klasių moksleiviais, pasidalino patirtimi ir gerąja praktika apie vaidybinių situacijų kūrimą sprendžiant konfliktus ir iššūkius ankstyvojoje paauglystėje. Mokytoja pradėjo žodžiais, kad “visa mokyklos aplinka yra emocija, kokia aplinka – taip ir jaučiasi vaikas” ir pagrindiniais teiginiais, kurie yra svarbūs sprendžiant konfliktines situacijas klasėje. Metodas buvo pristatytas išsamiai ir su konkrečiais pavyzdžiais, atliepiant naudą ir pritaikyto metodo poveikį – pagerėjusią klasės atmosferą, bendrus susitarimus su visais klasės mokytojais, vaikais ir tėveliais.

Į virtualų gerosios patirties pasidalinimo seminarą susirinko 70 dalyvių iš visos Lietuvos. Dalyvių (pedagogų, mokyklos administracijos narių, tėvų) skaičius jau rodė temos aktualumą, o tai, kad toks skaičius išliko iki seminaro pabaigos rodė pranešimų turinio svarbą ir įdomumą.

Ačiū visiems už skirtą laiką, o lektorėms už jų žinias ir nuoširdų norą DALINTIS.

Programa