Įtraukusis kūrybingumas ugdant meninius gebėjimus

Įtraukusis kūrybingumas ugdant meninius gebėjimus

Naujausiuose tyrimuose atskleidžiamos naujos perspektyvios menų taikymo ugdymo procese galimybės. Remiantis teoriškai pagrįstomis strategijomis, tikslingai ir efektyviai atsižvelgiančiomis į įvairiausių mokinių grupių stipriąsias puses bei poreikius, menų ugdymas tiek formaliojoje, tiek ir neformaliojoje edukacinėje aplinkoje gali prisidėti prie labiau įtraukios mokyklos kultūros formavimo bei kelti moksleivių gerovę (Hannigan ir kt., 2019; Gnezda, 2015).

Keletas tyrimų pateikia įrodymų, kad menai ne tik suteikia idealų pagrindą įtraukiųjų praktikų taikymui, skatina mokymąsi bendradarbiaujant, sustiprina visų mokinių augimą mokantis bei asmenybės raidą, tačiau ir skatina kūrybinę raišką, stiprina problemų sprendimo gebėjimus, ugdo kritinio mąstymo įgūdžius, lavina tarpkultūrinę komunikaciją (Favella, 2017) bei prisideda prie mokinių, tiek turinčių, tiek ir neturinčių specialiųjų poreikių, gerovės kūrimo (Ugurlu ir kt., 2016; Lyshak-Stelzer ir kt., 2007; Valentino, 2016).

Tokiu būdu menai gali prisidėti prie trijų įgūdžių tipų, aktualiausių XXI amžiuje, lavinimo, kaip pabrėžiama daugelyje mokslinių tyrimų (Kay, 2009; Trilling, Fadel, 2009):

- mokymosi ir inovacijų įgūdžių;
- skaitmeninio raštingumo įgūdžių;
- karjeros plėtojimo ir gyvenimo įgūdžių.

Ši nauda tapo dar akivaizdesnė COVID-19 pandemijos laikotarpiu, kadangi švietimo sistemos netolygumas dar labiau išryškėjo, o iš švietimo sistemos iškritusių mokinių dalis buvo dar didesnė, nei prognozuota (Jungtinės Tautos, 2020). Mokyklų užsidarymas visame pasaulyje kelia stresą daugybei mokinių, ir tai neigiamai atsilieps jų pasiekimams moksle (Pisano ir kt., 2020; Orgiles ir kt., 2020). Siekiant kovoti su šiais neigiamais padariniais, rekomenduojama taikyti daugiau inkliuzyvių ugdymo praktikų, kurios būtų orientuotos į mokinių mokymosi ir psichinės sveikatos poreikius (OECD, 2020).

InCrea+ (INclusive CREAtivity through Educational Artmaking) projektas siekia suformuoti inovatyvų įtraukiojo švietimo taikymo bei gerovės puoselėjimo metodą, paremtą edukaciniu menų ugdymo turiniu bei praktiniu šio turinio įgyvendinimu.

Daugiau apie projektą skaitykite >>