Metodinė medžiaga apie kognityvinių įgūdžių ugdymą ankstyvame amžiuje jau pakeliui

Metodinė medžiaga apie kognityvinių įgūdžių ugdymą ankstyvame amžiuje jau pakeliui

2018 09 24-25, Iasi, Rumunijoje, įvyko antrasis TIK projekto (Traditions and Innovations @ Kindergartens) partnerių susitikimas, kurio metu buvo pristatyti partnerių nuveikti darbai, tarp kurių ir metodinės medžiagos, skirtos tėvams/globėjams ir pedagogams, parengimas.

Metodinėje medžiagoje, kurioje viena dalis skirta mokytojams, kita dalis tėvams/globėjams, dėmesys skiriamas kognityvinių įgūdžių ugdymui, pagrindinių ir skersinių kompetencijų kėlimui ankstyvame ir pradiniame vaikų ugdyme. Ši e.knyga bus paruošta remiantis projekto partnerių patirtimi ir yra suskirstyta į tris skyrius:

  • Nauji pedagoginiai požiūriai į priešmokyklinio amžiaus vaikų pagrindinių ir skersinių kompetencijų tobulinimą;
  • Tradicinių pasakų panaudojimas siekiant vaikų pažinimo ir suvokimo apie juos supančią aplinką, kultūrinį paveldą;
  • Efektyvus audiovizualinių priemonių panaudojimas priešmokyklinio amžiaus vaikų mokymo procese, siekiant didinti jų smalsumą mokymuisi, ruošti aktyvesniam ir į besimokantįjį orientuotam mokymo požiūriui (angl. learner-centered);
  • Filmuotos medžiagos kūrimas ir pateikimas priešmokyklinio amžiaus vaikų mokymui grindžiant į besimokantįjį orientuoto mokymo požiūriu (angl. learner-centered).

Medžiaga ir kiti projekto rezultatai pasiekiami projekto tinklapyje: https://tik.pixel-online.org