Renginių savaitė "Kaip supranti švietimo sistemą Lietuvoje"

Būk kūrybingas ir aktyvus! Kokią matai švietimo sistemą Lietuvoje?

2010 m. lapkričio mėn. 22-29 d. organizuojama savaitė "Kaip supranti švietimo sistemą Lietuvoje". Ši savaitė organizuojama vykdant Mokymosi visą gyvenimą projektą "Aktyvaus mokymosi medžiagos, skirtos profesinio mokymo gamtos mokslų pedagogams, sukūrimas" (orig. "Creating Active Learning Material for Science Educators of Vocational Education").

Kviečiame dalyvauti ir atsiųsti piešinius, aprašymus, ar kitokius darbelius apie tai kaip įsivaizduojate švietimo sistemą Lietuvoje. Dalyvauti gali visi: besimokantieji ir mokantys... dirbantieji ir atostogaujantieji... ir visi kiti norintys. Savo darbus prašome siųsti el. paštu: info@emundus.lt