Tarptautinis konkursas!!!

Tarptautinis konkursas!!!

            

Vykdant Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig projektą FOCAL, skelbiamas tarptautinis konkursas, kuriame pagrindinė idėja - kuo geriau ir originaliau pristatyti savo šalį.

Apie ką pagalvoji išgirdus „Lietuva“? Kokias turime lietuviškas tradicijas? Kaip švenčiame šventes? Kaip buvo anksčiau, kaip yra dabar? Kūrybiškas Lietuvos pristatymas ir tarptautinis įvertinimas bei prizas Tavo!

Dalyvauk tarptautiniame konkurse ir kūrybiškai pristatyk savo šalies tradicijas, kultūrą, istoriją.

Konkursas organizuojamas trijose projekto partnerių šalyse: Lietuvoje, Bulgarijoje ir Graikijoje. Lietuvių pristatymų laukiame iki 2014 m. sausio 31 d. (konkurso terminas pratęstas iki 2014 m. vasario 18d.)  el. paštu info@emundus.eu. Tarptautinė komisija išrinks po vieną laimėtoją iš kiekvienos šalies.

Pagrindinis konkurso prizas – intriga, susijusi su projekto tema, ir tarptautinis dalyvio sertifikatas. Nugalėtojų pristatymas bus pridėtas prie ruošiamos elektroninės knygos – galutinio projekto rezultato. Antrosios ir trečiosios vietos nugalėtojai gaus tarptautinius sertifikatus, liudijančius apie dalyvavimą tarptautiniame konkurse.

Pristatymas turi tiesiogiai atspindėti Lietuvą, jos tradicijas, kultūrą, istoriją ar kitus lietuviškosios kultūros aspektus bei atitikti FOCAL projekto temą, tikslus. Tai gali būti fotografijų rinkinys su aprašymu, vaizdinė (video) medžiaga ir visa kita kas telpa Tavo vaizduotėje! Nepamiršk trumpai prisistatyti ar pristatyti savo komandą.

Tarptautiniai rezultatai bus paskelbti iki 2014 m. vasario 28 d. tinklalapyje www.focalproject.eu , apie Lietuvos nugalėtoją bus skelbiama ir tinklapyje www.emundus.lt (Naujienų skiltyje) ir su nugalėtoju bus susisiekta el. paštu.

Reikalavimai pristatymui:

  • pristatymas turi tiesiogiai atspindėti Lietuvą, jos tradicijas, kultūrą, tradicinę virtuvę, istoriją ar kitus lietuviškosios kultūros aspektus;
  • pristatymas turi atitikti tarptautinio projekto „Kultūrinio paveldo išsaugojimas vystant ir puoselėjant dialogą tarp kartų“ tikslus;
  • elektroninis formatas;
  • patrauklumas tiek lietuviui, tiek užsieniečiui;
  • siunčiant pridėti mini dosje apie autorių (keli sakiniai);
  • svarūs papildomi balai skiriami jei įtraukiami skirtingų kartų atstovai.

Susiję dokumentai, skirti sklaidai apie konkursą: kvietimas konkursui, detalesnė informacija