Seminaras. Praktinių įgūdžių ugdymo svarba mokymo turinio tobulinimo procese

Seminaras. Praktinių įgūdžių ugdymo svarba mokymo turinio tobulinimo procese

2018 m. rugsėjo 19 d., VšĮ „eMundus“, kuris yra oficialus partneris „Erasmus + KA2“ strateginių partnerysčių projekte „Work based Learning 2.0“ (WBL 2.0) (liet. Darbu grindžiamas mokymasis), suorganizavo baigiamąją sklaidos konferenciją, skirtą pasidalinti projekto metu sukaupta patirtimi ir dalintis rezultatais, sukurtais projekto laikotarpiu. Konferencija buvo organizuojama Santakos slėnyje, kuris yra gerai žinomas kaip tiltas tarp švietimo ir verslo sričių ir kuriame yra įsikūrę mokslinių tyrimų centrai, projektų kūrimo centrai ir pradinia verslai (StartUp), įmonės ir kitos įstaigos iš verslo ir švietimo sektoriaus. 

"Santakos" asociacijos tikslas - atlikti tarpdisciplininius mokslinius ir taikomuosius tyrimus, sukurti tinkamas sąlygas aukštos kokybės mokslinių tyrimų paslaugoms įmonėms, koordinuoti technologijų plėtrą ir jos komercializavimą, padedant pradėti ir plėtoti verslo įmones, ir siekiant pritraukti būtinas investicijas, yra taip pat susijęs su WBL 2.0 projekto siekiu: stiprinti besimokančiųjų ir įmonių bendradarbiavimą, siekiant skatinti mokymąsi darbo vietoje ir sudaryti sąlygas praktikantų motyvavimui, praktinio darbo įgūdžių lavinimui mokantis ir dirbant. Kai kurios organizacijos, verslo įmonės, pradėjusios savo verslą Santakos slėnyje, buvo įtrauktos į WBL 2.0 projektą kaip institucijos, kurios dalinosi patirtimi, suteikė patarimus ir rekomendacijas studentams.

Konferencijos metu 77 dalyviai iš įvairių švietimo įstaigų, pvz., kolegijų, mokyklų, profesinio rengimo mokyklų ir įmonių bei „Startups“ dalyvių turėjo galimybę sužinoti apie WBL 2.0 projektą ir jo rezultatus, išklausyti vienas kitą, įgyti naujos patirties ir žinių, aptarti grupėse.

Seminaro metu pranešėjas Aidis Dalikas, atvykęs iš UAB „Social Marketing consulting“, pasidalino savo patirtimi ir patarimais, kaip pasiekti klientą ir kas dabar yra paklausa, kokių sprendimų galėtume siekti ir kaip rinkodara veikia XXI amžiuje. Karjeros centro vadovas dr. Mindaugas Samuolaitis pristatė kompanijų ir švietimo įstaigų bendradarbiavimo svarbą, institucija priima besistažuojančius, tad nurodė grįžtamojo ryšio, apmąstymų ir geros praktikos tarptautinėje srityje svarbą. Indrė Jurkevičiūtė, talentų ugdymo srities specialistė, edukatorė ir patarėja didelėje tarptautinėje kompanijoje „Western Union“, pasidalino savo patirtimi, kaip ji mokosi darbo vietoje ir kuri yra mokymosi strategija didelėse įmonėse. KTU Informatikos fakulteto docentas dr. Sigitas Drąsutis pasidalino savo patirtimi, kaip jis naudojosi WBL 2.0 projekte sukauptais rezultatais / medžiaga savo paskaitose su studentais. „Erasmus +“ projekto „Vaizdo žaidimų mokytojams“ tyrėja Gintarė Dzinzdelėtaitė pasidalino, kaip mokiniai gali būti motyvuoti ir mokyti naudojant edukacinius vaizdo žaidimus. Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centro plėtros skyriaus vadovas Saulius Pukėnas pasidalino, kaip projekto rezultatai galėtų būti taikomi profesinio rengimo mokymui.

Konferencijos pabaigoje su tikslinėmis grupėmis, kuriose dalyviai pasidalino savo patirtimi, aptarėme ir pristatėme kiekvienoje  grupėje pasiektus rezultatus.

Dalyvių atsiliepimai buvo labai teigiami ir matyti, kad renginio metu susikūrę santykiai bus produktyvus tolesniam verslo ir švietimo institucijų bendradarbiavimui ir komunikacijai.