Projekto pavadinimas: Creating Active Learning Material for Science Educators of Vocational Education

(Liet. Aktyvaus mokymosi metodų metodinės medžiagos, susijusios su gamtos mokslų dalykais ir skirtos profesinio švietimo sektoriui, kūrimas)

Projekto vykdymo laikotarpis: 2010 08 01 - 2012 07 31

Koordinuojanti institucija: Nigde Universitesi Egitim Fakültesi (Nigde, Turkija)

Partneriai: 

 • VšĮ "eMundus" (Kaunas, Lietuva)
 • Trakų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Švietimo centras (Trakai, Lietuva)
 • Tudás Alapítvány (Hódmezővásárhely, Vengrija)
 • ASOCIAŢIA REPERE - FILIALA BACĂU (BACĂU, Rumunija)
 • TRAINING CONS 2005 SRL (Iasi, Rumunija)
 • Associazione Antares (Potenza, Italija)
 • DEKAPLUS BUSINESS SERVICES LTD (Limassol, Kipras)
 • LEIVA FORMACION (Granada, Ispanija)

Projekto tikslinės grupės: 

mokslo įstaigų darbuotojai, studentai, profesinio rengimo mokytojai, pedagogai susiję su moksliniu švietimu, institucijų, teikiančių kursus profesinio rengimo mokytojams, atstovai ir t.t.

Projekto tinklalapis: http://www.activelearningproject.com

Projekto lankstinukas

Projekto aprašymas:

Daugelis žmonių mano, kad mokslinis švietimas ir profesinis mokymas yra neįdomus ir nesvarbus, o gal net ir nereikalingas. Tačiau visa tai gali būti visai priešingai, jei bus naudojami tinkami, patrauklūs, motyvuojantys aktyvaus mokymo metodai bei įrankiai. Pabaigus visus kursus, besimokantieji turėtų mokėti savo žinias pritaikyti besikeičiančioje darbo rinkoje, įgyti žinių, kurios bus naudingos pasirinktos srities darbe. Dėl šios priežasties labai svarbu plėtoti besimokančiųjų motyvaciją ir pedagogų kompetenciją, nuolat atnaujinti medžiagą ir pritaikyti ją kasdieniniame gyvenime, esant nuolat kintančioms ekonomikos ir verslo sąlygoms. Svarbu parengti profesionalus, kurie sugebėtų integruotis į Europos darbo rinką ir turėtų puikias žinias apie mokslą bei kritiško mąstymo įgūdžius. Dėl to mokymo aplinka, metodologija ir mokymo būdai yra labai svarbūs.

Projekto metu daug dėmesio skiriama geresnės ir šių dienų darbo rinkos poreikius atitinkančios mokymo programos kūrimui. Be viso to, stengiamasi, kad besimokantieji taip pat būtų apsaugoti nuo pašalinimo iš švietimo įstaigos, iškritimo, o projekto metu pasiekti geri mokymo bei mokymosi rezultatai dar labiau padidintų motyvaciją mokytis.

Globalios integracijos ir žinių visuomenės kontekste yra svarbu plėtoti tarpkultūrinį bendradarbiavimą ir bendravimą, nes efektyvus bendravimas ir keitimasis patirtimi yra viena iš sėkmingo bendradarbiavimo prielaidų, kuri užtikrina geresnį švietimą ir gerus rezultatus.
 

Kas yra mokslinis švietimas?

Mokslinis švietimas – tai sritis, kurioje informacija dalijamasi netradiciniais būdais. Tikslinė auditorija gali būti pedagogai, profesinio mokymo rengėjai ir visi mokantys ir besimokantys suaugusieji. Mokslinis švietimas apima mokslinį turinį, socialinius mokslus, gamtos mokslus ir kai kurias mokymo pedagogikas. Mokymo dalykai yra susiję su fiziniais, gyvenimo, pasaulio, gamtos ir erdvės mokslais.

Plėtra šiuolaikiniame moksle ir technologijose yra tiesiogiai susijusi su pasiekiama sėkme. Taigi šiandieniniame pasaulyje visos visuomenės turėtų sugebėti suprasti technologijas ir jomis naudotis, o kiekvienas asmuo turėtų būti išsilavinęs. Dėl šios priežasties mokymo įstaigas baigę studentai turi turėti tam tikrų savybių: sugebėti spręsti problemas, kritiškai mąstyti, būti kūrybingais, nepriklausomais ir pasitikinčiais. Šie įgūdžiai ir sugebėjimai priklauso nuo mokymosi proceso. Moksliniame švietime vietoj metodologijų, sutelktų į mokytoją, reikėtų naudoti į besimokantį asmenį sukoncentruotas ir motyvaciją skatinančias metodologijas.
 

Tikslas ir uždaviniai:

Pagrindinis projekto tikslas – plėtoti aktyvų mokymąsi, kuris pagrįstas profesinio švietimo plėtojimui skirta mokslinio švietimo medžiaga. Remiantis šiuo tikslu, projekto metu bus siekiama įgyvendinti šiuos uždavinius:

 1. Dalintis patirtimi apie mokytojų naudojamą aktyvaus mokymosi medžiagą.
 2. Analizuoti, rinkti ir pateikti aktyvaus mokymuisi skirtą medžiagą (mažiausiai 10 išsamių pavyzdžių).
 3. Rinkti ir aprašyti tyrinėjimu paremtą mokslinio mokymosi medžiagą (mažiausiai 10 išsamių pavyzdžių).
 4. Rinkti ir aprašyti aktyvų, informacijos ir ryšių technologijomis paremtą mokymąsi, susijusį su profesinio mokymosi medžiaga (mažiausiai 10 išsamių pavyzdžių).
 5. Pateikti praktinių aktyvaus mokymosi medžiagos pavyzdžių ir pratimų, kurie skatintų kritišką ir kūrybingą mąstymą (10 min.)
 6. Surasti stipriąsias ir silpnąsias skirtingos mokymosi medžiagos puses.
 7. Sukurti internetinį puslapį, kuris padėtų profesiniu švietimu susidomėjusiems žmonėms.
 8. Besimokantiesiems ir mokslo įstaigų darbuotojams pasidalinti savo aktyvaus mokymo patirtimi, o projekte dalyvaujančioms valstybėms savo metodus pritaikyti kitų šalių institucijose ir palyginti besimokančiųjų elgesį.
 9. Dalintis nauja aktyvaus mokymosi medžiaga tarp projekte dalyvaujančių valstybių.
 10. Pagerinti mokytojų žinias ir įgūdžius, tam tikslui naudojant aktyvaus mokymosi medžiagą.
 11. Leisti švietimo institucijoms kurti aktyvaus mokymosi aplinką.
 12. Mokslo įstaigų darbuotojų mokymo įgūdžius ir žinias patobulinti dalinantis profesine patirtimi.

Šiame projekte naudojamas metodas yra paremtas mokytojų, profesinio rengimo mokytojų ir mokslo įstaigų darbuotojų patirtimi bei sujungiant švietimo ir profesinio mokymo mokytojų rengimo centrus. Kiekvienas projekto partneris, remdamasis savo patirtimi, turėtų pateikti naują požiūrį. Projekto metu kiekvienas prisidės prie produktų kūrimo (tokių kaip internetinis puslapis, tinklaraštis, elektroninė knyga). Siekiant pagerinti projekto kokybę, dalyviai turės suderinti kalendorius arba užduočių pasidalijimą. Visos veiklos (pvz., stebėjimas, vertinimas, sklaida) yra skirtos projekto diegimo procesui ir bendradarbiavimui tarp partnerių tobulinti.