Projekto pavadinimas: Comparison of Occupational Healthy and Safety Policies and Conditions in EU Countries and Adaptation of Good Practices at VET Schools (Co-Safe)

(Liet. Profesinio sveikatingumo ir saugos strategijos ir sąlygų Europos Sąjungos šalyse palyginimas ir gerųjų praktikų pritaikymas profesinio lavinimo mokyklose)

Projekto vykdymo laikotarpis: 2011 08 01 - 2013 07 31

Programa: Mokymasis visą gyvenimą, Leonardo da Vinci partnerystės

Koordinuojanti institucija: Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Valstybinė įstaiga: Nacionalinio švietimo Kayseri provincijos direkcija) (Turkija)

Partneriai: 


Projekto tikslinės grupės

Profesinių švietimo įstaigų darbuotojai, besimokantieji, profesinio rengimo mokytojai, institucijų, teikiančių kursus profesinio rengimo mokytojams, atstovai, sprendimus, susijusius su darbo sauga ir sveikata, priimantys asmenys, instruktoriai, darbuotojai atsakingi už darbo saugą ir t.t.

Projekto aprašymas

Švietimo įstaigos, kurios teikia profesinio lavinimo paslaugas ar kursus, yra pirmas modelis ar realios darbo rinkos eksperimentas, kurių pagrindinis tikslas yra suteikti geriausius įgūdžius ir žinias besimokantiesiems ir paruošti juos būsimajai darbo rinkai. Be to, pagrindinis darbdavių tikslas - įdarbinti kvalifikuotus darbuotojus su profesiniais įgūdžiais ir gebėjimais. Dėl šios priežasties, projektas "Co-SAFE" daugiausia dėmesio skirs tikslinės grupės, pavyzdžiui, administratorių, instruktorių, praktikantų ir mokytojų, kurie yra susiję su šia sritimi, švietimui. Projekte daugiausia dėmesio skiriama profesinio lavinimo sistemoms ir jų veiklos, darbo saugos ir sveikatos (DSS) mokymų ir įgyvendinimo institucijose, kurios teikia profesinio lavinimo paslaugas, palyginimui ir ES strategijoms, kurios susiję su projekto tema, vykdomomis projekte dalyvaujančiose šalyse. Dalyvaujančių valstybių bendradarbiavimo tikslas yra gilinti ne tik projekto dalyvių žinias, bet ir kitų profesinio mokymo institucijų darbuotojų.

Projekte siekiama išplėsti bendradarbiavimą su kitomis institucijomis bei pakopinės metodikos poveikio, kuriuo visada siekiama platesnio rezultatų pritaikymo ir tiesioginės naudos.
 

Tikslas ir uždaviniai

 • sužinoti ir palyginti darbuotojų saugos ir sveikatos taisykles (partnerių šalyse) ir jų įgyvendinimo strategijas profesinio lavinimo institucijose (analizė);
 • didinti sprendimų priėmėjų ir darbuotojų bei instruktorių informuotumą apie DSS taisykles Europos lygiu;
 • sužinoti apie darbuotojų saugos ir sveikatos ES šalių standartus;
 • susipažinti su naujais darbo metodais ir įgyvendinimu skirtingose šalyse, keistis gerąja patirtimi;
 • palyginti profesinio lavinimo sistemas skirtingose šalyse ir parengti medžiagą šia tema;
 • vykdyti sklaidą;
   

Projekto rezultatai

 • anketa ir apipavidalinti gauti rezultatai;
 • seminarai dalyvaujant regionų administratoriams, profesinio lavinimo suinteresuotųjų šalių atstovams;
 • internetinė projekto svetainė, talpinanti informaciją apie projekto veiklas, informacinius plakatus ir lankstinukus bei bendravimo tikslais;
 • vietos žiniasklaidoje skelbiama medžiaga apie projekto įgyvendinimą
 • besimokančiųjų konkursas, kurio metu bus sukurtos vizualizacijos (plakatai), kurios parodytų/įspėtų apie profesinių traumų ir ligų poveikį;
 • darbuotojų ir administratorių knygelė;
 • teorijos ir praktikos sugretinimas po gerosios patirties, siekiant pagerinti šalių partnerių profesinio lavinimo mokyklas ir mokymo kokybę, palyginimo;
 • albumas, kuriame talpinama dokumentacija apie projekto metu atliktus veiksmus;
 • DSS mokymo rekomendacijos, atsižvelgiant į ES standartus;
 • ataskaita sprendimus priimantiems asmenims;
 • lankstinukas profesinio lavinimo administratoriams ir instruktoriams;
 • vaizdinė medžiaga apie galimus DSS nelaimingus atsitikimus ir ligas, skirta studentams

Visi projekto produktai ir veiklos bus pateiktos specialiame albume, kuris pagrįs dokumentais projekto eigą. Be to, mūsų bendradarbiavimo rezultatai (lankstinukai, projekto tinklalapis ir daugialypės terpės failai) bus redaguojami ir paskelbti anglų kalba, taip pat partnerių nacionalinėmis kalbomis. Projekto tikslai, idėjos, rezultatai taip pat bus pristatomi vietos bendruomenėse, naudojantis žiniasklaidos ir kitomis sklaidos priemonėmis.