KONFERENCIJOS "GABIŲ VAIKŲ UGDYMAS ĮVEIKLINANT STEAM METODIKĄ IR STIPRINANT SEU KOMPETENCIJAS" ATGARSIAI

KONFERENCIJOS "GABIŲ VAIKŲ UGDYMAS ĮVEIKLINANT STEAM METODIKĄ IR STIPRINANT SEU KOMPETENCIJAS" ATGARSIAI

Vasario 13 dienos rytą į konferenciją apie gabių vaikų ugdymą naudojant STEAM* metodiką ir stiprinant SEU* kompetencijas susirinko beveik 50 pedagogų. Džiugu, kad renginio tema ir turinys vis labiau tampa aktualiu visuomenei.

Konferenciją pradėjome nuo vaizduotės sužadinimo, kuri kartu su kūrybiškumu yra pagrindinės jėgos, daug ko variklis.

"Mūsų noras šiandien, o galbūt bendras tikslas ugdymo kelionėje - puoselėti jaunus protus, ugdyti gabumus ir skatinti augimą. Renginyje buvo pasirinkta metafora, kuri atspindi šią kelionę "Gabus vaikas - potencialo žiedas. Smalsūs žiedlapiai, atsparumo stiebas, žydintis spindesys - visa tai patrauklaus augalo dalys". Rožė su spygliais - stiprybės pamokos. Kaip gyvenimas neapsieina be spyglių, taip ir mūsų gabūs vaikai susiduria su unikaliais iššūkiais - lūkesčių svoriu, kova dėl pripažinimo ir baime išsiskirti. Tačiau šie spygliai paaštrina jų ryžtą. Tėvai, globėjai, mokytojai, o ir visi juos supantys esame to ypatingo rožių sodo puoselėtojai. Sutikdami, matydami, ugdydami gabius vaikus atminkime: kad jie yra ir pumpuras, ir žiedas, ir dyglys, ir kvapas - šedevras, kuris tik ir laukia, kada galės atsiskleisti." - šia kalba tarptautinių projektų vadovė, Vida Drąsutė, atidarė renginį ir pakvietė dalyvius pažadinti savo vaizduotę ir kartu pafantazuojant apie subtilų grožį, kuris mus supa palyginant gabų vaiką su rožės augalu.

Konferencijos teorinėse ir praktinėse dalyse kartu mokėmės juos pažinti, įsitraukėmė į užduotis,  džiaugėmės įtraukiu, motyvuojančiu mokymusi kaip vaikai. Praktinėje dalyje dalyviams buvo pristatytos trys dirbtuvės:  

  1. „Sukonstruok tilto modelį”,
  2. „Matematika KiTAip”,
  3. „Netikėtos temos - netikėtos priemonės”.

Sukonstruok tilto modelį” dirbtuvių metu VDU ŠA Gifted centro mokytoja Kristina Kondrotienė kartu su susirinkusiais mokytojais nagrinėjo tiltų raidą istoriniame kontekste, mokėsi kaip skirti tiltų rūšis bei garsiausius tiltus savo regione, šalyje ir pasaulyje. Diskutavo ar tiltai tik inžineriniai statiniai, ar ir meniniai bei technologiniai šedevrai.

Dalyviai mokinosi kūrybiškai pritaikyti mokymo turinį, tai yra, pasiskirstę į komandas kūrė savo tiltų modelius, juos analizavo ir pritaikė bei konferencijos pabaigoje pristatė juos auditorijai. Taip pagilindami savo konstravimo, inžinerinius, matematinius bei kūrybiškumo  gebėjimus.

Dirbtuvėse „Matematika KiTAip”, vestose mokytojų Nidos Juozaitienės ir Laimos Daukšytės – Koncevičienės, dalyviai bandė atrasti menų ir matematikos sąsajas bei tyrinėjo matematiką išskirtiniu, kūrybišku būdu - ne kaip griežtą ir konkrečią discipliną, bet kaip įdomų, kūrybingą bei įkvepiantį iššūkį, pritaikomą įvairiems mokinių sugebėjimams. Juk meno kūriniuose gali rasti pažįstamų objektų: linijų, taškų, įvairių formų, erdvinių figūrų, matematinių sekų, simetrijos, laiko, skaičių ir kita.

Šių dirbtuvių tikslas - išplėsti dalykų, kurie dažnai laikomi skirtingais, suvokimą, pabrėždami jų bendras savybes ir galimybes, tokiu būdu įkvepiant mokytojus skatinti mokinius ieškoti ir kurti naujus būdus bei metodikas, kurios padėtų jiems geriau suprasti ir įsisavinti matematikos sąvokas bei įgauti daugiau pasitikėjimo savo turimais įgūdžiais.

Netikėtos temos - netikėtos priemonės” dirbtuvėse Rasa Kirkaitė – Lietuvos Zoologijos sodo edukacinių programų koordinatorė supažindino susirinkusius mokytojus kaip galima sujungti skirtingas pamokas, įvairias priemones, paslaugas ir jas pateikti kitaip. Istorijos pamoka - kodėl nepanaudoti įvairių bandymų, ugdyti ne tik žinias bet ir kūrybiškumą, tyrinėjimą? Šiuo atveju dalyviai užsiemimo metu gamino mumijas, tarsi iš Senovės Egipto, iš įvairių popieriaus, plastiko atliekų bei vaisių gabalkiukų. Čia buvo pasitelksta ne tik istorija bet ir biologija, chemija ir fizika, ir žinoma, menas.

Presentations 

GATE projekto pristatymas (Presentation of the GATE project) >>

STEAM-Active projekto pristatymas (STEAM-Active project presentation) >>

Ar tiltai - tiktai statiniai? (Are bridges just structures?) >>

Mikropasaulis - jo pažinimas per kūrybą (The microworld - getting to know it through creativity) >>

Netikėtos temos - netikėtos priemonės (Unexpected topics - unexpected means) >>

Įsisąmoninimo metodai gabių vaikų socialinių emocinių įgūdžių ugdymui (Mindfulness methods for developing social emotional skills in gifted children)>>

Dėkojame visiems dalyvavusiems ir prisidėjusiems prei renginio organizavimo!

 

*STEAM (Science, Technology Engineering, Art and Math)

*SEU (Socialinis emocinis ugdymas)"