Veikla

Projektai, kuriuose eMundus asocijuotas partneris

Parsifalis - legendų tyrinėtojas

Parsifalis - legendų tyrinėtojas

Projektas „Parsifalis, legendų tyrinėtojas“ (angl. Parsifal, the Legends Researcher) skirtas skaitymo ir rašymo pasiekimų gerinimui. Skaitymo ir rašymo gebėjimai ugdomi pasitelkiant novatoriškas technologijas, taigi ugdomas ir skaitmeninis mokinių raštingumas. Projekto turinys apima skirtingų Europos šalių tautosaką (pvz. pasakas, sakmes, legendas, padavimus). Kiekvienoje partnerinėje šalyje (Lenk..

PLAČIAU

VšĮ "eMundus" yra asocijuotas partneris Erasmus + KA2 projekte "MathE - Improve Math Skills in Higher Education" (2018-1-PT01-KA203-047361). Projektą koordinuoja Braganza politechnikos institutas (Instituto Politécnico de Bragança) (Portugalija). Projektu siekiama: Vystyti inovatyvius mokymo/si įrankius, kurie leistų aukštųjų mokyklų studentams mokytis matematikos bet kuriuo metu, atsižve..

PLAČIAU

VšĮ "eMundus" yra asocijuotas partneris Erasmus + KA2 projekte "Learning for Life". Projektą koordinuoja  Salesianos Urnieta Salesiarrak (Gipuzkoa, Ispanija). Projektu siekiama: - Skatinti naują švietimo metodiką, pvz., Problemomis grįstą mokymąsi (ang. Problem-based Learning) ir įvairiapusius gebėjimus - Vystyti įgūdžius, reikalingus dabartinei ir būsimai visuomenei. Pagrindiniai projek..

PLAČIAU

VšĮ "eMundus" yra asocijuotas partneris Erasmus + KA2 projekte "Softis-Ped" (Softskills for Children’s Health). Projektą koordinuoja  University of Turgu Mures (Rumunija). Pediatrinių paslaugų kokybė priklauso nuo gydytojų darbo konkrečių įgūdžių, susijusių su žiniomis ir praktiniais gebėjimais (kietieji įgūdžiai), o taip pat ir kito tipo įgūdžiais, tokiais kaip (minkštieji įgūdžiai) : asmenini..

PLAČIAU

VšĮ "eMundus" yra asocijuotas partneris Erasmus + KA2 projekte "Ne tik paprastas žaidimas" (orig. "Not Only Fair Play"). Projektą koordinuoja Istituto Professionale “Francesco Datini” (Italija). Projektu siekiama socialinės įtraukties, lygių galimybių ir informuotumo apie fizinio aktyvumo svarbą, skatinant dalyvavimą sporte ir sudarant vienodas galimybes sportuoti visiems. Projektas apim..

PLAČIAU