Veikla

Projektai, kuriuose eMundus asocijuotas partneris

CLIL for STEAM - integruotas dalyko ir kalbos mokymas, taikomas gamtamoksliniuose dalykuose

CLIL for STEAM - integruotas dalyko ir kalbos mokymas, taikomas gamtamoksliniuose dalykuose

CLIL – integruotas dalyko ir kalbos mokymas – tai atsakas į daugelio mokyklų poreikį stiprinti užsienio kalbos ir matematikos bei gamtamokslinių dalykų mokymą. 2019 11 01 pradėtas vykdyti dviejų metų tarptautinis Erasmus+ Strateginių partnerysčių, kuriančių..

PLAČIAU

Parsifalis - legendų tyrinėtojas

Parsifalis - legendų tyrinėtojas

Projektas „Parsifalis, legendų tyrinėtojas“ (angl. Parsifal, the Legends Researcher) skirtas skaitymo ir rašymo pasiekimų gerinimui. Skaitymo ir rašymo gebėjimai ugdomi pasitelkiant novatoriškas technologijas, taigi ugdomas ir skaitmeninis mokinių raštingumas...

PLAČIAU

GOSCIENCE - Kūrybiškumo ir supratimo skatinimas gamtos ir tiksliųjų mokomųjų dalykų mokymesi

GOSCIENCE - Kūrybiškumo ir supratimo skatinimas gamtos ir tiksliųjų mokomųjų dalykų mokymesi

Projekto pavadinimas „Kūrybiškumo ir supratimo skatinimas gamtos ir tiksliųjų mokomųjų dalykų mokymesi“ (angl. GOSCIENCE: ENHANCED COMPREHENSION IN SCIENCE TEACHING AND LEARNING). Projekto tikslas - ugdyti jaunimą gamtamokslinių dalykų srityje, mokant supra..

PLAČIAU

 Erasmus + KA2 Strateginės partnerystės: "MathE - Improve Math Skills in Higher Education"

Erasmus + KA2 Strateginės partnerystės: "MathE - Improve Math Skills in Higher Education"

Projekto pavadinimas: "MathE - Improve Math Skills in Higher Education"  Projektu siekiama: Vystyti inovatyvius mokymo/si įrankius, kurie leistų aukštųjų mokyklų studentams mokytis matematikos bet kuriuo metu, atsižvelgiant į kiekvieno individualų tem..

PLAČIAU

Projekto pavadinimas "Learning for Life" Projektu siekiama: - Skatinti naują švietimo metodiką, pvz., Problemomis grįstą mokymąsi (ang. Problem-based Learning) ir įvairiapusius gebėjimus - Vystyti įgūdžius, reikalingus dabartinei ir būsimai visuomenei. ..

PLAČIAU